هدایای تبلیغاتی قمقمه

هدایای تبلیغاتی قمقمه ، نوعی از هدایای تبلیغاتی میباشد که جهت ارائه به گروه افراد مشخصی ارائه میشود. قمقمه یکی از وسایل مورد نیاز دانش آموزان و ورزشکاران میباشد که میتواند کالایی جهت درج و چاپ تبلیغات بر روی آن باشد.

امروزه با توجه به اینکه تعداد ورزشکاران بیشتر شده است و نیز دانش آموزان در وسایل شخصی خود از قمقمه استفاده مینمایند، قمقمه تبلیغاتی میتواند یکی از هدایای تبلیغاتی کاربردی برای این گروه از افراد باشد.


انواع قمقمه تبلیغاتی


قمقمه های تبلیغاتی دارای انواع مختلفی میباشند. از جمله انواع مختلف قمقه های تبلیغاتی میتوان به قمقمه های مات رنگی، شفاف رنگی، کتابی حلزونی، شفاف و مات باریک، ورزشی و دانش آموزی اشاره نمود. قمقه های تبلیغاتی دارای رنگهای مختلفی میباشند. معمولاً رنگهایی که برای ورزشکاران مورد استفاده قرار میگیرد دارای رنگهای روشنتر میباشد. جنس قمقمه نیز در چاپ انواع متون و تصاویر نقش مهمی ایفا میکند. با توجه به نیاز افراد به نگهداری از مایعات از جمله آب، قمقمه تبلیغاتی وسیله ای کاربردی و مفید میباشد. کارخانه ها، شرکتها و صاحبان برند میتوانند بر روی هدایای تبلیغاتی از جمله قمقمه تبلیغاتی سرمایه گذاری نمایند.


کاربرد قمقمه تبلیغاتی


قمقمه تبلیغاتی یکی از انواع مختلف هدایای تبلیغاتی میباشد که جهت حفظ و نگهداری مایعات به کار میرود. استفاده از قمقمه تبلیغاتی در فصول گرم سال، دارای کاربرد بیشتری میباشد. ورزشکاران و کوه نوردان نیاز دارند جهت رفع تشنگی خود از قمقمه استفاده نمایند. دیده شدن برند، کالاها و محصولات درج شده روی قمقمه یکی از اهداف هدایای تبلیغاتی میباشد. شرکتها میتوانند از این فرصت استفاده نموده و نام برند و محصول را بر روی قمقمه تبلیغاتی چاپ نمایند.


نتیجه گیری:
قمقمه تبلیغاتی یکی از انواع هدایای تبلیغاتی میباشد که جهت حفظ مایعات به افراد مختلف هدیه داده میشود. مخاطبان قمقمه های تبلیغاتی گروه دانش آموزان، ورزشکاران و افراد مختلف در سمتهای متعدد شغلی میباشد.